Akademia Nowoczesnych Technik Medycznych

 • Praktyczne rozpowszechnianie wiedzy i technologii medycznych
 • Szkolenia lekarzy w zakresie praktycznej znajomości najnowocześniejszego sprzętu medycznego, technologii medycznych i możliwości ich wykorzystania w codziennej praktyce klinicznej
 • Szkolenie na bazie paneli tematycznych opracowanych wspólnie przez lekarzy-praktyków i przedstawicieli firm medycznych
 • Pomoc merytoryczna w codziennej praktyce lekarzy (newsletter)
 • Informacje o ośrodkach wykorzystujących w praktyce sprzęt i technologie medyczne, o których informacja jest przekazywana w ramach ANTM

Konferencje dla Pielęgniarek i Lekarzy

Konferencja Szkoleniowa: Recepta na Zdrowie - Profilaktyka
Data: 27.06.2015 (sobota)
Miejsce: Hotel Scandic (Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 9)
godzina 10:00 - 13:00

Program:
1. Profilaktyka raka piersi
2. Profilaktyka raka jelita grubego
3. Profilaktyka czerniaka
4. Profilaktyka nowotworów narządu rodnego kobiet
5. Profilaktyka onkologiczna - co mogę zrobić dla siebie ?
Przerwa
6. Profilaktyka udarów mózgu
7. Profilaktyka żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej
8. Zachowanie na miejscu wypadku komunikacyjnego
9. Prezentacja firmy Nutricia

Rejestracja uczestnictwa: tel. 602 730 756

Serdecznie zapraszamy,
mgr piel. Anna Wonaszek - Przewodnicząca OIPiP
prof. Tomasz Jastrzębski - ANTM

Konferencja Szkoleniowa: Recepta na Zdrowie - Profilaktyka
Data: 27.06.2015 (sobota)
Miejsce: Hotel Scandic (Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 9)
godzina 10:00 - 14:00

Program:
Cz.I: Profilaktyka chorób onkologicznych
Cz.I: Profilaktyka chorób onkologicznych

Rejestracja uczestnictwa: tel. 602 730 756

Serdecznie zapraszamy,
mgr piel. Anna Wonaszek - Przewodnicząca OIPiP
prof. Tomasz Jastrzębski - ANTM

Konferencja Szkoleniowa dla Pielęgniarek
Data: 15.11.2014 (sobota)
Miejsce: Szpital COPERNICUS w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, aula wykładowa, piętro I
godzina 10:00

Program:
1. Podstawy ochrony radiologicznej w medycynie – Monika Kempińska-Wróbel
2. Praca pielęgniarki w warunkach chemioterapii – Grażyna Waleńska
3. Postępowanie z pacjentem obłożnie chorych – dr med. Kamil Drucis
4. Prezentacja produktów p/odleżynowych firmy Rinamed

Rejestracja uczestnictwa: tel. 602 730 756

Serdecznie zapraszamy,
mgr piel. Anna Wonaszek - Przewodnicząca OIPiP
dr hab. med. Tomasz Jastrzębski - ANTM

Konferencja dla Pielęgniarek
Data: 27.09.2014
Miejsce: Szpital COPERNICUS w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, aula wykładowa, piętro I
w godzinach 10:00 – 13:00

Program:
1. Profilaktyka udaru mózgu – dr med. Kamil Chwojnicki
2. Profilaktyka nowotworów narządy rodnego – prof. Dariusz Wydra
3. Profilaktyka przeciwzakrzepowa – dr hab. med. Tomasz Jastrzębski
4. Wybrane aspekty opieki nad pacjentem obłożnie chorym – dr med. Kamil Drucis
5. Prezentacja produktów przeciwodleżynowych firmy Rinamed

Rejestracja uczestnictwa: tel. 602 730 756

Serdecznie zapraszamy,
mgr piel. Anna Wonaszek - Przewodnicząca OIPiP
dr hab. med. Tomasz Jastrzębski - ANTM

Certyfikaty szkolenia z zakresu obsługi portów naczyniowych są do odebrania w siedzibie OIPiP.

Konferencja dla Pielęgniarek
Data: 26.04.2014
Miejsce: Szpital COPERNICUS w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, aula wykładowa, piętro I
w godzinach 10:00 – 13:00

Program: Wybrane aspekty postępowania z chorym w stanie terminalnym

 1. Postępowanie chirurgiczne w chorobach paliatywnych - dr med. Kamil Drucis
 2. Ostry brzuch u chorego terminalnego - wskazania do modyfikacji postępowania
 3. Leczenie bólu neuropatycznego
 4. Ocena gospodarki wodno-elektrolitowej u pacjenta terminalnego - lek. med. Paulina Cichon
 5. Pomiar Ośrodkowego Cisnienia Żylnego (OCŻ) - jak prawidłowo wykonywać w aspekcie praktycznym
 6. Psychologiczne konsekwencje choroby jako źródła stresu - mgr psych. Rafał Rybka

Rejestracja uczestnictwa: tel. 602 730 756

Serdecznie zapraszamy,
Anna Wonaszek - Przewodnicząca OIPiP
dr hab. med. Tomasz Jastrzębski - ANTM

Konferencja dla Pielęgniarek
Data: 15.03.2014
Miejsce: Szpital COPERNICUS w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, aula wykładowa, piętro I
w godzinach 10:00 – 14:00

Program:

 1. Kliniczne zastosowanie portów naczyniowych – dr hab. med. Tomasz Jastrzębski
 2. Port naczyniowe – informacja medyczna - dr Michał Kąkol
 3. Porty naczyniowe – rola pielęgniarki w obsłudze portów – piel. Barbara Jankowska
 4. Rehabilitacja w praktyce: co robić, żeby pomóc pacjentowi, a nie zaszkodzić sobie – mgr rehab. Wojciech Sarna

Wykłady są częścią Programu Tematycznego, składającego się z Wykładów oraz Warsztatów (terminy i miejsce warsztatów zostaną podane po uzyskaniu informacji odnośnie ilości osób zainteresowanych) zakończonego uzyskaniem Certyfikatu OIPiP

Rejestracja uczestnictwa: tel. 602 730 756

Serdecznie zapraszamy
Anna Wonaszek - Przewodnicząca OIPiP
dr hab. med. Tomasz Jastrzębski - ANTM

Konferencja dla Pielęgniarek
Data: 15.02.2014
Miejsce: Szpital COPERNICUS w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, aula wykładowa, piętro I
w godzinach 10:00 – 14:00

Program:

 1. Rany okołostomijne - postępowanie w leczeniu, analiza przypadków
 2. Psychologiczne aspekty pracy w zawodzie pielęgniarki
 3. Prawne aspekty pracy w zawodzie pielęgniarki
 4. Zmiany w refundacji środków pomocniczych na rok 2014

Rejestracja uczestnictwa: tel. 602 730 756

Serdecznie zapraszamy
Anna Wonaszek - Przewodnicząca OIPiP
dr hab. med. Tomasz Jastrzębski - ANTM

Temat: Wybrane aspekty żywienia dojelitowego
Data: 11.01.2014
Miejsce: Sala Wykładowa Szpitala im. M.Kopernika w Gdańsku
Uwagi: Konferencja organizowana wspólnie z OIPiP w Gdańsku

Program:

 1. Prowadzenie pacjenta z przetoką jelitową po wypisaniu ze szpitala - dr med. Waldemar Szafrański
 2. Wskazania do żywienia dojelitowego - dr med. Kamil Drucis, lek.med. Paulina Cichon
 3. PEG i jego pielęgnacja - dr Michał Kąkol
 4. Jejuno- i gastrostomia - postępowanie pooperacyjne - dr hab med. Tomasz Jastrzębski
 5. Założenia Programu FastTrack w aspekcie żywienia okołooperacyjnego - dr Tomasz Polec
 6. Preparaty przemysłowe stosowane do żywienia dojelitowego w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych - Anna Kowalska
 7. Badania laboratoryjne pomocne w monitorowaniu żywienia dojelitowego - lek.med. Paulina Cichon

Temat: Wybrane aspekty leczenia ran przewlekłych
Data: 07.12.2013
Miejsce: Sala Wykładowa Szpitala im. M.Kopernika w Gdańsku
Uwagi: Konferencja organizowana wspólnie z OIPiP w Gdańsku

Program:

 1. Nowoczesne leczenie ran z wykorzystaniem terapii ultradźwiękami i podciśnieniem – lek. med. Magdalena Graczyk
 2. Problemy leczenia ran w chirurgii naczyniowej – dr med. Jacek Wojciechowski
 3. Leczenia ran przewlekłych – Kamila Frączek (Smith&Nephew Sp. z o.o.)
 4. Rola hiperbarii tlenowej w leczeniu ran – dr med. Piotr Góralczyk
 5. Patofizjologia i podstawy leczenia ran przewlekłych – dr med. Grzegorz Michalski
 6. Zakres obowiązków Pielęgniarki Zaawansowanej Praktyki w zakresie pielęgnacji i leczenia ran – piel. Joanna Litewska
 7. Edukacja pacjenta z rana przewlekłą – Anna Orłowska (TZMO)

Temat: Praktyczne Aspekty Stomii
Data: 16.11.2013
Miejsce: Sala Wykładowa Szpitala im. M.Kopernika w Gdańsku
Uwagi: Konferencja organizowana wspólnie z OIPiP w Gdańsku

Program:

 1. Rak jelita grubego – epidemiologia – dr hab. med. Tomasz Jastrzębski
 2. Przyczyny wyłaniania stomii – dr med. Kamil Drucis
 3. Technika prawidłowego wyłaniania stomii – prof. dr hab. med. Wojciech Zegarski
 4. Stomia trudna w pielęgnacji – problem podciekania – piel. Monika Trojanowska
 5. Trudna stomia: na co należy zwrócić uwagę przy indywidualnym postępowaniu – piel. Zofia Augusewicz
 6. Leczenie stanu zapalnego wokół stomii – piel. Maria Matusiak
 7. Leczenie żywieniowe chorych ze stomią: przygotowanie do zabiegu i zalecenia po wyłonieniu stomii – mgr diet. Magdalena Olech, mgr Beata Jakusik (Nutricia Polska)
 8. Możliwości leczenia chorych z zaawansowanym rakiem jelita grubego – dr hab. med. Tomasz Jastrzębski

Warsztaty specjalistyczne

Temat: Chirurgia cytoredukcyjna i HIPEC w leczeniu przerzutów do otrzewnej – aspekty praktyczne
Data: 17-18.03.2014
Miejsce: Klinika Chirurgii Onkologicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 17

Wykłady:

 1. wskazania do zabiegów cytoredukcyjnych i HIPEC
 2. kwalifikacja chorych do zabiegów cytoredukcyjnych i HIPEC
 3. przygotowanie do zabiegu operacyjnego
 4. klasyfikacje oceny stopnia zaawansowania przerzutów do otrzewnej
 5. leki stosowane w procedurze HIPEC
 6. bezpieczeństwo personelu w procedurze HIPEC
 7. aspekty techniczne wykonywania zabiegów cytoredukcyjnych
 8. sprzęt medyczny używany do zabiegów cytoredukcyjnych i HIPEC
 9. śródoperacyjne zaburzenia hemostazy
 10. problemy anestezjologiczne prowadzenia zabiegów cytoredukcyjnych i HIPEC
 11. program FAST TRACK w prowadzeniu chorych
 12. możliwości łączenia procedur leczniczych: indywidualizacja leczenia
 13. histopatologiczne aspekty leczenia chorych z przerzutami do otrzewnej
 14. ocena in-vitro skuteczności działania leków cytotoksycznych w aspekcie wykonywania procedury HIPEC
 15. współpraca pomiędzy ośrodkami w zakresie leczenia i prowadzenia wspólnych badań

Warsztaty:

 1. czynny udział w zabiegach cytoredukcyjnych i procedurach HIPEC
 2. obsługa sprzętu używanego do procedury HIPEC
 3. kwalifikacja chorych do leczenia zindywidualizowanego

Kurs i warsztaty poprowadzą specjaliści zajmujący się leczeniem chorych z przerzutami do otrzewnej:
Prof. dr hab med. Wojsciech Biernat
Prof. dr hab. med. Janusz Jaśkiewicz
Prof. dr hab. med. Wojciech Polkowski
Prof. dr hab. med. Piotr Richter
Prof. dr hab med. Wojciech Zegarski
Dr hab. med. Tomasz Jastrzębski
Dr med. Anna Sommer
Dr med. Kamil Drucis
Dr med. Michał Kąkol
lek. med. Tomasz Polec
lek. med. Paulina Cichon

Uwagi: Warsztaty skierowane do chirurgów chcących poszerzyć umiejętności z zakresu chirurgii cytoredukcyjnej i Dootrzewnowej Chemioterapii Perfuzyjnej w Hipertermii w leczeniu przerzutów do otrzewnej. Warsztaty mają na celu stworzenie wspólnej platformy do współpracy w zakresie leczenia przerzutów do otrzewnej Zajęcia teoretyczne (wykłady) i praktyczne (uczestnictwo w zabiegach operacyjnych) z udziałem chirurgów wykonujących zabiegi z zakresu chirurgii cytoredukcyjnej i HIPEC na co dzień: prof. W.Zegarski, prof. W.Polkowski, prof. P.Richter, prof. T.Jastrzębski.

Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat potwierdzający jego odbycie. Organizator zapewnia materiały edukacyjne oraz całodzienne wyżywienie. Kurs jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników

Zapisy: Dr hab. med. Tomasz Jastrzębski (e-mail: jasek@post.pl), z podaniem kwalifikacji i doświadczenia chirurgicznego. Uczestnictwo w warsztatach bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.


Warsztaty "Chirurgia cytoredukcyjna i HIPEC w leczeniu przerzutów do otrzewnej – aspekty praktyczne" są organizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (PTChO)



Akademia Nowoczesnych Technik Medycznych - kontakt:
kontakt@antm.pl

Warsztaty specjalistyczne "Chirurgia cytoredukcyjna i HIPEC w leczeniu przerzutów do otrzewnej – aspekty praktyczne" są organizowane pod patronatem

logo PTChO

    Polskiego Towarzystwa Chirurgii
      Onkologicznej (PTChO)

         Patronat merytoryczny


banner serwisu onkologicznego Onkonet.pl